23. nov, 2015

Busterud og den grønne hovedstad

www.gd.no


- Men det stopper ikke der. Hamar skal også bli storby. Det slås fast i en bredt anlagt kronikk i avisen HA. Comeback-Busterud påpeker at en by med 90.000 innbyggere har mer å slå i bordet med enn en by med 30.000 innbyggere, – uten å utdype hvor de manglende 60.000 innbyggere skal komme fra. Ordføreren oppfordrer også sitt folk til å «se mot Oslo og kikke til Gjøvik». Hamar skal bli en del av Stor-Oslo nemlig.

GD: 25.09.15.

3. okt, 2015

Nord-Odal: Ap deler på maktposisjonene

www.glomdalen.no


– Arbeiderpartiet fikk et klart flertall, men alle partiene skal jobbe sammen til beste for kommunen vår, og da har vi ønsket å bruke noe av det handlingsrommet velgerne har gitt oss til å sikre at alle partier får bidratt med sin kompetanse og sine perspektiver i formannskapet og utvalgene, sier Lasse Weckhorst. Han er leder i Nord-Odal Arbeiderparti og altså ny varaordfører.

Glåmdalen: 03.10.15.

3. okt, 2015

Han ble slengernes konge - igjen!

www.oa.no


- Finn Olav Rolijordet fikk hele 533 slengere (personstemmer fra folk som stemte på andre partier) i Gjøvik. Også Torvild Sveen og Hans Olav Lahlum fikk mange slengere.

OA: 15.09.15.

3. okt, 2015

Gjøvik: Hvor står rødt?

www.oa.no


- Men hvor står Rødt med sine to representanter? Nå har de muligheten til å tvinge igjennom sine hjertesaker. Det er vel ingen kommunerepresentant som har fått føle å bli rakket så ned på av ordfører Iddberg som Finn Olav Rolijordet. AP prøvde til og med å få han inhabil for hans uttalelser om Eidsiva. Hvordan Rødt kan gå inn for Iddberg som ordfører er helt uforståelig. Har Rolijordet blitt stilt i utsikt å bli varaordfører eller kommunens representant i Eidsivastyret? Det skal bli interessant å se når partene er ferdig med forhandlingene. Slik som Rødt har blitt behandlet av AP ville det være mest redelig å stemme blankt ved ordførervalget.

OA: 2. oktober 2015.

21. sep, 2015

Våler: Skal ha god dialog med Høyre

www.ostlendingen.no

De fire samarbeidspartiene i Våler er blitt enige om den videre prosessen fram mot konstitueringen.

– Nå vil vi først ha en grundig drøfting om en eventuell ny utvalgsmodell, sier Ole Frode Mikkelsgård (V).

Østlendingen: 20.09.15.