8. jun, 2014

Er First House et problem for demokratiet, eller et symptom på et problem?

www.dagbladet.no

Dagbladet 7. juni 2014.

8. jun, 2014

Lobbyister & demokrati

www.dagbladet.no

SV og V har kjempet for et lobbyregister i mange år. Her en artikkel fra 2004 der partiene begrunner behovet.

7. jun, 2014

Gode argumenter bør veie tyngre enn penger

www.nrk.no

– Vi har fått en kommersialisering av det politiske påvirkningsarbeidet, ikke bare når det gjelder private aktører, men også i kommuner og fylkeskommuner, sier Sigurd Allern, professor i journalistikk ved Universitetet i Oslo,

Han mener utviklingen der kommuner kjøper profesjonell hjelp av konsulenter og byråer er et problem for lokaldemokratiet fordi vi sjelden for vite om hva som foregår i prosessen.

– Det er et problem at kontrakter, råd og innhold holdes skjult. Det gjør at man ikke kan diskutere det som foregår i det offentlige, noe som er en viktig del av demokratiet, utdyper Allern.

– Politikk blir til salgs, slik at de som har råd til å kjøpe seg de beste rådgiverne får et forsprang i forhold til andre, sier han.

– En offentlig instans skal ikke måtte bruke penger for å få sine synspunkter gjennom overfor en annen offentlig instans. Da skal det være gode argumenter som teller, sier Østbye.

– Det kan føre til at de som har penger får større innflytelse over de offentlige beslutningene enn de som har lite penger, og det er et grovt brudd på demokratiets spilleregler.

– Det er jo et problem for åpenheten i samfunnet når vi ikke vet hvilke veier disse PR-byråene går, hvilke kunder de har, eller at personer eller grupper tilsynelatende opptrer på vegne av noen, mens det i virkeligheten er andre som står bak.

Ifølge Østbye blir det vanskelig for journalister, som skal være kritiske overfor ulike grupper som ønsker å gi informasjon i en sak, når stadig flere av kildene har en skjult agenda.

– Jeg tror rett og slett at med mer åpenhetskrav, så vil det bli mindre bruk av PR-tjenester, fordi det da kommer til å bli en debatt lokalt om det er dette vi skal bruke skattepenga til, sier professoren.

7. jun, 2014

Godt omdømme bygges innenfra

7. jun, 2014

Tiden jobber for åpenhet.

www.aftenposten.no

Alt knytter seg til politikk, er argumentet First House bruker for å selge seg inn overfor kinesiske investorer. Det viser hvorfor et lobbyregister burde vært på plass i Norge.

Aftenposten 6. juni 2014.