18. aug, 2013

Framforhandlet avtale

www.trysil.kommune.no

20.12.2012: Avtale mellom Austri Raskiftet DA og Trysil og Åmot kommuner om samarbeid ved evt. utbygging av Raskiftet vindkraftverk