10. feb, 2015

Avgjort: Statnett bygger kraftkabel til Tyskland.

www.tu.no

Samarbeidspartnerne Statnett, Tennet og investeringsbanken KfW fatter endelig investeringsbeslutning om å bygge en mellomlandsforbindelse mellom Norge og Tyskland. Skriver under eierskapsavtale i dag, melder Statnett. Likestrømskabelen Nordlink blir den første direkte forbindelsen mellom det tyske og det norske kraftmarkedet, og er anslått å koste mellom 13 og 17 milliarder kroner å bygge.

Opprinnelig var planen å sette kabelen i drift 2018, men på grunn av et anstrengt leverandørmarked er ikke det mulig. I følge revidert plan skal kabelen stå ferdig for prøvedrift 2019, og settes i kommersiell drift fra 2020.

TU: 10.02.15.

4. feb, 2015

Exportera mer el

www.unt.se

Med tillräckliga utlandsförbindelser går det att sälja el som inte behövs i Sverige, och skapa incitament för att öka elproduktionen, skriver Niclas Malmberg i Miljöpartiet.

UNT.se: 01.02.15.

10. jan, 2015

Kabelmonopol ikke fjernet - kabelselskap frykter å bli nedprioritert

www.tu.no

9. januar skal EU-kommisjonen igjen vurdere hvilke energiinfrastruktur-prosjekter som skal få status som europeiske fellesprosjekter.

TU: 30. desember 2014.

10. jan, 2015

Regjeringen snakker med to tunger om strømprisene

www.tu.no

Folk bør føle seg lurt når miljøvernminister Erik Solheim (SV) vil ha mer utenlandskabler og dyrere strøm, mener Frp.

(Men nå vil statsråd Tord Lien (Frp) ha både dyrere strøm og kabler.... Hvem skal føle seg lurt nå?)

TU: 17.01.2012.

10. jan, 2015

Full splid i regjeringen om dyrere strøm

www.tu.no

Energiminister Ola Borten Moe (Sp) slet i Stortinget i går med å forklare miljøvernminister Erik Solheims (SV) ønske om dyrere strøm og mange nye utenlandskabler.

TU: 02.02.2012.