Omsider blir den massive motstanden hørt! Kan Borten Moes innspill redde mange lokalmiljøer fra total lammelse over flere år?

Terskelen for å gi konsesjon til vindmøller på land skal bli høyere, og det vil ikke bli gitt flere konsesjoner til vindkraftutbygging i fjellområder! Det lovte energiminister Ola Borten Moe søndag 1. september i møte med en protesterende lokalbefolkning i Kvam i Nord-Trøndelag.

 

Borten Moe har satt sinnet i kok hos Norwea!

Følgende uttalelse fra Borten Moe har fått Norwea til å gå fra konseptene:

"Man kan ikke forvente at jeg skal gi konsesjon til nye store vindkraftverk før de som allerede har fått konsesjon er utbygd."

 

Bare en uke etter at Borten Moe åpnet for en stor vindmøllepark på Fosen, kan NRK Trøndelag melde om at energiministeren ikke vil godkjenne flere prosjekter på land. «Både vann- og vindkraftprodusenter i Norge har fått alt de har bedt om i mange år. Nå er det på tide at de realiserer utbygginga av fornybar energi i Norge», sier Borten Moe.

 

– Pengene går til vindmøller i Sverige

Under halvparten av vindkraftprosjektene som har fått konsesjon av regjeringen, har blitt realisert. Ola Borten Moe skylder på produsentene, mens bransjen selv mener rammebetingelsene for vindkraft er for dårlig. Vindkraftprodusentenes forening sier grunnen til at bare halvparten av godkjente vindmølleparker blir bygget ut, er fordi investorenes penger i stedet går til vindmøller i Sverige. «Norge og Sverige må få likt avskrivingsnivå når det gjelder fornybar energi», sier administrerende direktør i Norwea, Øyvind Isachsen. «Nå er det mye dårligere avskrivingsregler her i landet, men vi konkurrerer på det samme markedet.»

 

Borten Moe støtter lokal motstand

Søndag møtte Borten Moe vindmølleskeptikere i bygda Kvam utenfor Steinkjer i Nord-Trøndelag. Der vil det tyske storselskapet E.ON bygge vindmøllepark, og konsekvensutredningen er i gang. Men lokalbefolkningen stritter imot. «Det er massiv motstand i bygda», sier Nils Flekstad. Borten Moe gir dem støtte:

– Man kan ikke forvente at jeg skal godkjenne nye, store og kontroversielle prosjekter, uten at man først bygger det som allerede er godkjent.

 

Se innslaget på nett TV – NRK Trøndelag:  http://www.nrk.no/trondelag/1.11215357

Greit med målsetninger, men vindkraftutbygging medfører store naturinngrep som bygger ned norsk natur.

 

 

Energiminister Ola Borten Moe øker terskelen for å gi konsesjon til vindmøller på land. Det har fått vindkraftprodusentene til å gå i fistel.

 

 

 

Bare en uke etter at han åpnet for en stor vindmøllepark på Fosen, sier energiministeren at han ikke vil godkjenne flere prosjekter på land. «Både vann- og vindkraftprodusenter i Norge har fått alt de har bedt om i mange år. Nå er det på tide at de realiserer utbygginga av fornybar energi i Norge», sa Borten Moe til NRK Trøndelag. Under halvparten av vindkraftprosjektene som har fått konsesjon av regjeringen, har blitt realisert. Ola Borten Moe skylder på produsentene, mens bransjen selv mener rammebetingelsene for vindkraft er for dårlig.

 

Ulike vilkår

Vindkraftprodusentenes forening sier grunnen til at bare halvparten av godkjente vindmølleparker blir bygget ut, er fordi investorenes penger i stedet går til vindmøller i Sverige. «Norge og Sverige må få likt avskrivingsnivå når det gjelder fornybar energi», sier administrerende direktør i Norwea, Øyvind Isachsen. «I forrige uke kom de gledelige beskjedene om endelig konsesjon til prosjektene på Fosen og i Snillfjord, samt til Ånstadblåheia vindkraftverk i Vesterålen. Samlet ble det gitt endelig konsesjon og utløst muligheter til å realisere over 1500 MW ren, fornybar vindkraft. Vi her i NORWEA ble svært oppstemte, men i helgen ble vi igjen brått påminnet om hvorfor vi ikke er så bekymret for et eventuelt regjeringsskifte. Og, vi har én gang for alle fått plassert Naturvernforbundet», fremholder Isachsen.

– Det er ikke lett å forholde seg til Olje- og energiministeren. Hvordan kan han si at han ikke skal gi flere konsesjoner til vindkraft, når et samlet Storting har uttalt at vi skal legge til rette for at minst halvparten av utbyggingen i sertifikatmarkedet skal komme i Norge? Hvordan kan han gå ut og «avsette» konsesjonssystemet? Er det sendt et nytt tildelingsbrev til NVE vi bør vite om? spør Isachsen.

Trenger nok konsesjoner

– Slik vi leser stående tildelingsbrev er en av NVEs viktigste oppgaver å bidra til måloppnåelse i sertifikatmarkedet. Det krever en reserve av konsesjoner som klart overstiger 13,2 TWh. Jeg forstår at det kan være fristende å tekke de reaksjonære kreftene i deler av norsk miljøbevegelse, slik som gufset som kom fra Naturvernforbundets landsmøte i helgen. Men for en mann som snakker høyt om andres baller, trodde jeg du hadde nok av det selv til å tåle litt vind i håret? La meg gjøre det klinkende klart: Din jobb som minister er å legge til rette for at norsk andel av utbyggingen blir minst halvparten. Det innebærer at du som minister skal sørge for at det blir tildelt flere konsesjoner enn hva som vil bli bygget. Så skal vi i norsk fornybarbransje sørge for at de beste og riktige prosjektene realiseres. Den eneste måten vi kan sikre at de beste prosjektene blir bygget, er ved å ha nok konsesjoner til å la markedet gjøre den jobben vi har satt det til. Det har fungert utmerket i Sverige, og det var det vi la til grunn skulle skje også her hjemme når vi bad om sertifikatmarkedet din regjering tok livet av i 2005/2006, lyder kraftsalven fra Isachsen.

 

Angriper Naturvernforbundet

Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund får også så hatten passer av Isachsen.

– Jeg valgte å tro på Haltbrekke da han sa at Naturvernforbundet er for fornybar energi og for vindkraft. Det er skremmende at det i 2013 er mulig for Naturvernforbundet å vedta at man skal jobbe mot utbyggingen av fornybar energi! Vi i NORWEA er svært opptatt av at også vindkraft skal bygges ut på en slik måte at naturverdier i størst mulig grad blir skånet. Det er ingen som ønsker å «rasere norsk natur», som det tydeligvis heter på Naturvernforbundets landsmøte. Det er fullstendig innafor å mene at vindturbiner ikke er pene, men noen av dere trenger å stikke en finger i jorda, og komme på linje med resten av verden. For mens dere nå skal bruke deres tid på å motarbeide utbyggingen av fornybar energi, er resten av verden opptatt av det man er skjønt enige om: Vi må omstille oss fra et fossilt samfunn til et fornybart for å bekjempe vår tids største utfordring - klimaforandringer, raser Isachsen.

Mye vernet areal

– La meg bare minne om at samme uke som konsesjonene i Trøndelag ble kjent, ble Færder nasjonalpark opprettet. Den er større enn de uberørte-områdene som blir berørt av vindkraftutbyggingen. Nesten 100.000 kvadratkilometer av Norges landareal er vernet. Det tilsvarer 25 prosent. Vi kan «trekke fra» Svalbard, og fortsatt er 17 % av det totale landarealet vernet. Naturvernforbundet står fritt til å mene akkurat hva de vil. Det er det flotte med et demokrati som verdsetter ytringsfrihet! Men la meg bare gjøre også dette klinkende klart: Kom ikke med sårede tilsvar til oss neste gang vi påpeker at dere motarbeider så godt som all norsk fornybarutbygging, slik vi har hevdet før. Nå har vi det svart på hvitt, fra deres eget landsmøte. Katta er ute av sekken.

 

På trykk i Avisen Agder 3. september 2013.

Nyansering er ikke vindkraftbransjens sterkeste side. Vindkraft er bare et av flere alternativer for fornybar/ny fornybar energi!

 

Naturvernforbundet aksepterer ikke at naturen skal ødelegges for å redde klimaet. Derfor vedtok landsmøtet å gå mot naturødeleggende vind- og vannkraftutbygging og bygging av nye kraftlinjer. I stedet for å elektrifisere sokkelen og bygge ut nye overføringskabler, vil NVF erstatte dagens elsertifikatmarked snarest mulig av tiltak som fremmer energisparing, energieffektivisering og raskere utfasing av fossil energi.

Et mer nyansert vedtak enn Norweas påstand om at NVF går mot fornybar energi! En kraftbransje som lever av å selge kraft, vil aldri stimulere tiltak som reduserer økt forbruk av kraft. Kanskje derfor Norwea er provosert av landsmøtevedtaket?

La naturen leve kommenterer Norwea:

 

Drøyt fra Norwea

Nettverket La naturen leve arbeider mot vindkraftutbygging i Norge. I våre møter med politikere og beslutningstakere på ulike nivåer hører vi mange underlige argumenter om hvorfor vindkraft skal være nødvendig i et land som allerede er 98% dekket med ren, fornybar vannkraft. Heldigvis er det ikke ofte vi ser så nedlatende og direkte feilaktige påstander som Norweas direktør Øyvind Isachsen presenterer i Agder 3. september. Vi regner med at både statsråden og Naturvernforbundet kan svare for seg selv.

 

For vår del vil vi minne om at Norwea er vindkraftbransjens lobbygruppe på ca. 130 medlemmer med energiselskaper som majoritet. Norwea har bl.a. som formål ”å kommunisere vindkraftens fordeler til politikere, opinionsdannere, beslutningstakere, medier, offentligheten og andre interessenter”. De er altså en en interesseorganisasjon for vindkraft. Med på laget har de ”miljøorganisasjonene” Bellona, ZERO og Natur og ungdom – og den rødgrønne regjeringen. På Norweas nettsider kan vi også lese følgende: ”NORWEA produserer informasjonsmateriell og arrangerer kampanjer for å øke kunnskapen om vindkraft og havenergi gjennom etterrettelig og tilgjengelig informasjon.” (vår understrekning).

 

Vi minner også om Isachsens uttalelse på NVEs vindkraftseminar på Lista den 17. og 18. juni i år: ”Jeg er deppa over lokale motstandsgrupper. Det er et fåtall personer som har en "stygg" fremferd. De er "direkte løgnaktige". Her kommer tre enkle spørsmål til Isachsen - og så kan jo leserne selv vurdere hvem det er grunn til å deppe over:

 

1) Hvorfor viser du til Sverige og til “resten av verden” for å begrunne at også Norge må bygge vindindustrianlegg? Du vet godt at i Sverige og alle andre land kan vindkraft erstatte kullkraftverk og atomkraftverk og dermed ha en hensikt - mens i Norge har vi allerede vannkraft i overflod.  Har du en selvstendig, faglig begrunnelse for utbygging av vindkraft i Norge - utover bransjens interesse i fortjeneste?

2) I intervjuet sier du dette om Borten Moe: “Hvordan kan han si at han ikke skal gi flere konsesjoner til vindkraft, når et samlet Storting har uttalt at vi skal legge til rette for at minst halvparten av utbyggingen i sertifikatmarkedet skal komme i Norge”? Er dette etterrettelig informasjon, Isachsen? Du vet bedre enn de fleste at sertifikatordningen er teknologinøytral og like gjerne kan komme annen fornybar energi til gode. Er det ikke da å føre leserne bak lyset (for å si det mildt) å påstå at halvparten av utbyggingen skal komme fra vindkraft? Den kunne jo like godt komme fra vannkraft, ikke sant? F. eks. fra oppgradering av eksisterende kraftverk?

3) Du sier også: “Vi må omstille oss fra et fossilt samfunn til et fornybart for å bekjempe vår tids største utfordring - klimaforandringer, raser Isachsen”. 

Dette er lavmålet av debatteknikk. Ingen seriøs norsk debattant betviler i dag behovet for fornybar energi. Vi vet at omstilling fra fossil til fornybar energi er påkrevet. Men vi kjenner også Norges særstilling som vannkraftprodusent og vi vet at norsk vannkraft medfører at vi allerede i dag så godt som oppfyller kravet i EUs fornybardirektiv om 67% fornybarandel av samlet energiforbruk innen 2020. Vindkraft er unødvendig! Vårt øvrige energiforbruk må selvsagt ned, men her hjelper verken mer vind-eller vannkraft. Det må helt andre virkemidler til. Derfor blir vårt spørsmål: Når Norge allerede er selvforsynt med vannkraft (og med enkle grep kan få ut mye mer uten store naturinngrep), hvilke bidrag til et fornybarsamfunn gir vindkraft? 

 

Nettverket La naturen leve og nokså mange tusener av vindkraftberørte nordmenn, ikke minst i Agderfylkene, venter på ditt svar.  

 

 

For nettverket La naturen leve

Vidar Lindefjeld

Håvard Melbye

Energi Norge foreslår grønne avskrivinger

 

Rammebetingelsene for vindkraftutbygging i Norge, kombinert med lave kraftpriser og økende nettkostnader, kan føre til at investorene blir sittende på gjerdet, mener Energi Norge.

– Norske vindkraftutbyggere må beregne vel fem øre høyere kostnad per kWh over prosjektets levetid grunnet dårligere avskrivningsregler. Dette fører ikke bare til at Norge taper verdiskaping og arbeidsplasser. Det undergraver også en effektiv ressursutnyttelse der de økonomisk og miljømessig beste fornybarprosjektene blir bygget ut først. Dette var en premiss da avtalen om et felles elsertifikatmarked med Sverige ble inngått, sier administrerende direktør Oluf Ulseth.

 

Grønne avskrivninger

 Energi Norge foreslår at det innføres grønne avskrivninger for fornybarinvesteringer, som innebærer en brattere avskrivningskurve for fornybarprosjekter. Dette vil utjevne de skattemessige forskjellene mellom landene og utløse flere investeringer, som i neste runde vil gi staten høyere skatteinntekter enn de taper på økte avskrivninger.

– Det haster med investeringsbeslutningene. De må tas de nærmeste par årene for at prosjektene skal rekke å bli bygget og komme på nett innen elsertifikatvinduet lukkes i 2020, sier Ulseth.

Sammen med Sverige har Norge som mål å bygge ut ny elektrisitetsproduksjon basert på fornybare energikilder tilsvarende 26,4 TWh i 2020. Landene er ansvarlige for å finansiere halvparten hver gjennom elsertifikatordningen, uavhengig av hvor produksjonen kommer fra.

 

Kilde: Energi Norge 3. september 2013.

Men så gjenstår det å se om Øyvind Isachsen, Norwea, har tolket departementet riktig…

 

Vindkraftnytt.no:

 

Borten Moe legger røyk og rømmer

Etter at departementet presiserte hva statsråden egentlig mener om vindkraft, er bransjeorganisasjonen Norwea litt beroliget. – Men utspillet til Ola Borten Moe var meget skadelig for bransjen, sier Øyvind Isachsen.

– Nå gjør Ola Borten Moe det som soldater er opplært til å gjøre når de er i en presset situasjon. De legger røyk i terrenget, og rømmer. Borten Moe rømmer nå fra påstanden om at innlandet og fjellene skal vernes fra vindkraft. Det er slik jeg tolker presiseringen fra departementet, sier Øyvind Isachsen, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norwea.

 

– Uavhengig av hvor i landet

 Saken begynte med to oppslag i Adresseavisa og Trønder Avisa med titlene: «Vil ikke ha vindkraft i fjellene» og «Avblåser vindkraft i innlandet». Ola Borten Moe hadde vært i møte med vindmøllemotstandere, og ga der utrykk for at fjellene og innlandet i Norge nærmest skal vernes for vindkraftutbygginger.

 I går presiserte statsrådens politiske rådgiver, Svein Sundsbø, at det ikke var snakk om et linjeskifte.

– Alle søknader som kommer inn til NVE skal konsesjonsbehandles på ordinær måte i tråd med de krav forvaltningsloven setter, uavhengig hvor i landet søknaden gjelder, skrev Sundsbø blant annet.

 Dette fikk Isachsen til å puste litt roligere.

– Jeg er fornøyd med at departementet går ut og sier at statsråden ikke mente det han sa, sier Norwea-direktøren.

 

– Skadelig for bransjen

 Han er likevel kritisk til utspillet fra Borten Moe.

– Han er en løs kanon på dekk. Er det noe denne bransjen ikke trenger, er det utspill som kan gjøre investorene usikre. Utenlandske investorer som vurderer å gå inn i norsk vindkraft, lurer på hva slags måte dette er å tiltrekke seg kapital på. De utbyggerne som har prosjekter som Borten Moe angrep, var helt slått ut. Hvordan det har slått ut på potensielle investorer, er for tidlig og si, sier Isachsen.

 Han gjentar flere ganger at avisoppslagene var skadelig for bransjen.

– Ja, meget skadelig. Når selskaper skal investere i en bransje et land, ser de på rammebetingelsene og mengden prosjekter. Når statsråden uttaler at nå får det holde med konsesjoner, samtidig som nabolandet får mange flere konsesjoner, da skaper det usikkerhet. Det er ikke bra, sier Isachsen.