31. mai, 2014

Jyllands-Posten, Dagens avisleder 30. mai: Mystisk fyring

Jyllands-Posten: DAGENS AVISLEDER 30.05.14

 

Mystisk fyring

 

Den 26. og 27. marts afvikledes Danish Wind Industry Annual Event 2014, arrangeret af brancheorganisationen Vindmølleindustrien, i Messecenter Herning.

 

Henved 400 deltagere fra ind- og udland deltog i seancen, der belyste mange aspekter af vindenergi og vindmøller, herunder også støj, men ganske tankevækkende var en af landets førende støjforskere, professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet, ikke at finde blandt de mange talere.

 

Det var til gengæld hans foresatte Eskild Holm Nielsen, dekan for Aalborg Universitets Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, der »talte for et tættere samarbejde mellem industri og forskningsinstitutioner. Han pointerede, at det var vigtigt, at man i industrien udviste større villighed til at åbne op og dele teknologiproblemstillinger med forskningsverden,« kan man læse i Vindmølleindustriens referat.

 

Budskabet er tankevækkende, idet selvsamme Eskild Holm Nielsen dagen forinden havde fyret landets førende støjforsker, professor Henrik Møller, der gang på gang har udfordret og kritiseret såvel Miljøstyrelsen som vindmølleindustrien for at fejlinformere offentligheden om den lavfrekvente støj, som især store møller udsender, og som ved langtidspåvirkning er under mistanke for at være både livskvalitetsforringende og direkte sundhedsskadelig.

 

Det hører til de absolutte sjældenheder herhjemme, at en anerkendt professorer fyres. I Henrik Møllers tilfælde er begrundelsen svigtende økonomi, men hvad den reelle begrundelse måtte være, kan udenforstående på grund af manglende adgang til aktindsigt i personalesager ikke få at vide.

 

Vindmølleindustrien har et meget tæt samspil med Institut for Vindenergi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og DTU leverede da også en solid del af talerne og paneldeltagerne på Danish Wind Industry Annual Event 2014.

 

DTU’s Institut for Vindenergi står således for anlæggelsen og driften af Det Nationale Testcenter For Vindmøller ved Østerild, og vi røber næppe nogen national hemmelighed ved at tænke højt, at professor Henrik Møllers forskningsbaserede udtalelser omkring lavfrekvent støj fra store vindmøller kan have været på kollisionskurs med hans akademiske konkurrenter på Danmarks Tekniske Universitet.

 

Nu er det akademisk tradition at disputere, og gå grund af DTU’s dybe interessesammenblanding med vindmølleindustrien har det været livgivende med en alternativ røst – da især for alle de mennesker, der føler sig alvorligt generet af støj fra vindmøller og føler, at de på grund af den politiske konsensus omkring den hæmningsløse udbygning af vindkraft i Danmark ikke bliver taget alvorligt.

 

Med professor Henrik Møller skaffet af vejen er det nu DTU’s egne forskere, der som udgangspunkt skal vurdere eventuelle lavfrekvente støjgener fra kæmpemøllerne i Det Nationale Testcenter, som samme DTU har ansvaret for.

 

Vi har intet belæg for at hævde, at DTU ikke leverer en lødig forskningsindsats, men i betragtning af det enorme milliardbeløb, som skatteyderne direkte og indirekte tvinges til at betale til vindenergi i bred forstand, er det afgørende med kritiske forskere, der som professor Henrik Møller påtager sig rollen som djævlens advokat.

 

Det volumensyge universitet i Aalborg må derfor acceptere, at dele af offentligheden finder fyringen af professor Henrik Møller med økonomi som begrundelse af et tilsnit, der i hvert fald viser, at Franz Kafka ikke har levet forgæves.

 

http://jyllands-posten.dk/opinion/leder/ECE6767863/mystisk-fyring/ 

 

31. mai, 2014

Aalborg Universitet fyrer landets førende støjforsker

stilhed.eu

Professor og akustiker/støyforsker Henrik Møller er avskjediget!

Nyheter Jyllands-Posten 27. mai 2014:

«Aalborg Universitet fyrer landets førende støjforsker». Oppsigelsen mottok professor Henrik Møller allerede 25. mars.

31. mai, 2014

Videnbasen, Aalborg Universitet, 30. mai 2014: Mystisk Fyring

 

 

Videnbasen, Aalborg Universitet, 30. mai 2014: Mystisk Fyring

 

 

 

 

 

Danish Wind Industry Annual Event 2014 blev den 26. og 27. marts afviklet i Messecenter Herning. Ved messen, som skulle belyse de mange aspekter ved vindenergi, deltog 400 personer fra ind- og udland. Det var dog bemærkelsesværdigt at professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet, som er en af landets ledende støjforskere, ikke var at finde blandt messens mange talere, idet han var blevet fyret dagen forinden. Fra Aalborg Universitet talte Eskild Holm Nielsen, dekan for universitetets Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, om vigtigheden af at vindmølleindustrien åbner op og deler teknologiproblemstillinger med forskningsverden.